Getting Things Done® w praktyce

5 kroków GTD.

Krok 1: Gromadzenie

Krok 2: Analizowanie

Krok 3: Porządkowanie

Krok 4: Przegląd

Krok 5: Działanie

Gromadzenie w inboxie

Analizowanie inboxu

Więcej o kroku 2: Analizowanie

Lista najbliższych działań

Lista projektów

Horyzonty skupienia®

Radzenie sobie z zaległościami w papierach

Radzenie sobie z zaległościami w e-mailach

Rozpoczynanie projektów z Modelem Naturalnego Planowania

Powrót na właściwe tory