Lista najbliższych działań

Jak konkretne muszą być „najbliższe działania”?