Radzenie sobie z zaległościami w papierach

Jak radzić sobie ze starymi nagromadzonymi „sprawami”.