Radzenie sobie z zaległościami w e-mailach

Najlepsze praktyki dotyczące czyszczenia e-mailowej skrzynki odbiorczej.