Krok 5: Działanie

David opisuje istotę każdego z kroków, które stosujemy, aby odzyskać kontrolę i skupienie.