POLITYKA PRYWATNOŚCI  

§ 1. 

Administrator 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PROOUTCOME Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 2 (02-235 Warszawa). W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”
 1. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000804870, NIP: 5223168503. Nasz kapitał zakładowy wynosi 10,000,00 zł.  
 1. Możesz skontaktować się z nami:
 • listownie: ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, 
 • e-mailem na adres: kontakt@gtd.com.pl, 
 • telefonicznie pod numerem: +48 662 287 282 

§ 2. 

Pojęcia używane w Polityce prywatności 

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:  

 1. „Serwis” – strona internetowa Administratora, którego główna strona znajduje się pod adresem: www.gettingthingsdone.com.pl;  
 1. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz; 
 1. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj

§ 3. 

Zabezpieczenie danych osobowych 

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 
 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu. 

§ 4. 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 
 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  
 • możesz dokonywać ich sprostowania, 
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 
 1. W dalszej części Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości. 
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

§ 5. 

Prawo sprzeciwu 

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. 
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 

§ 6. 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa

§ 7. 

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 
 1. Polityka znajduje się na stronie www.gettingthingsdone.com.pl/polityka-prywatnosci 

§ 8. 

Kontakt z nami: formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

 1. Jakie masz prawa? 

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.  

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.  

 1. Komu przekażemy Twoje dane? 

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas. 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. 

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Nie. 

§ 9. 

Kontakt marketingowy w tym newsletter  

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy: 

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail lub/oraz wiadomości głosowych w tym w szczególności informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora, aktualnych wydarzeniach, promocjach cennikach.   

 1. Jakie masz prawa? 

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych. 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes; 
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie głosowych komunikatów marketingowych również na wskazany numer telefonu podstawą prawną będzie także art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz towarów, opracowywanie oraz kierowanie ofert do potencjalnych klientów, dochodzenie potencjalnych roszczeń. 

 1. Komu przekażemy Twoje dane? 
 • Dostawcom oprogramowania CRM i e-marketingu; 
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu; 
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Przez czas: 

 • prowadzenia działań marketingowych przez nas; 
 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych; 
 • odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub wykonywanie połączeń głosowych na wskazany numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Tak. W związku z wykorzystywaniem narzędzi do e-marketingu Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Twoje dane mogą zostać przekazane wyłącznie w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w RODO w tym w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Kontaktując się z nami, możesz dowiedzieć się więcej na temat transferu danych poza EOG i zabezpieczeń tego transferu.