Więcej o kroku 2: Analizowanie

David opisuje istotę każdego z kroków, które stosujemy, aby odzyskać kontrolę i skupienie.