5 kroków GTD®

David opisuje istotę każdego z kroków, które stosujemy, aby odzyskać kontrolę i skupienie.