Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla nas ważna. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt z naszej strony prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jednocześnie zapewniamy, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

    Zgody
    Administratorem danych osobowych jest ProOutcome sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa, Polska. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000804870, NIP: 5223168503, szczegółowe informacje znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych